Stand-up Poznań/3 termin: Magda Kubicka

Title:

Stand-up Poznań/3 termin: Magda Kubicka

Venue:

ul. Św. Rocha 9 61-142 Poznan, Poland

Show Name:

Stand-up Poznań/3 termin: Magda Kubicka

Host:

TROPS Akademickie Centrum Kultury

Artists:

Date & Time:

SUNDAY, AUGUST 29, 2021 AT 11 PM UTC+08

Show Description:

TERMIN III

Magda Kubicka wystąpi w Poznaniu ze swoim najnowszym programem: “Każdy ma swoje Wejherowo”.

Bilety: https://tiny.pl/rnq3z

  • Zakaz nagrywania występów.
  • Występ dla osób powyżej 18. roku życia.
  • Osoby przeszkadzające zostaną wyproszone z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za bilety.

W związku z obecną sytuacją w Polsce kupując bilet akceptujesz następujące wytyczne:

  • Ograniczenie miejsc do 50% . - Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej służące do zakrywania ust i nosa.
  • Kupujący bilet oświadcza, że nie jest na kwarantannie i nie ma objawów choroby oraz akceptuje klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych podanych przy zakupie biletów

URL: