Marriage show at Nicosia,Cyprus

Title:- Marriage show at Nicosia,Cyprus

Venue:- Saint Dometios Toon Call
15 Vasileos Pavlou Street
Nicosia, Nicosia Cyprus

Show Name:- Marriage show at Nicosia,Cyprus

Host:- Adonis Idaliou Theater Group

Artists:- Adonis Idaliou Theater Group

Date & Time:- Thursday, November 28th, 2019 at 8PM onwards

Show Description:- Adonis Idaliou Theater Group presents Nikolai Gogol’s comedy “Marriage”.

URL:- https://www.cyprusevents.net/events/marriage-nicosia-2019-2/